Heikkinen e Komonen: tre opere degli anni Novanta,