Entre la terra i el mercat. Les estructures fundacionals de la capital de Nàpols (segles X-XIII)