Resilient Places and Spaces Miejsca i przestrzenie odporne