BY WILK BYŁ SYTY I KOZA CAŁA, CZYLI O GRZE JAKO NARZŁĘDZIU SYMULACJI PROCESŁĘÓW KOMUNICACJI I PODEJMOWANIA DECYZJI