Inspiracją do napisania tego artykułu stały się trudności, jakie napotykamy w procesie zastosowania gier symulacyjnych o zdefiniowanej strukturze, zwłaszcza podczas sesji wstępnych, poświęconych negocjacjom, organizacji pracy grupowej lub innych spotkaniach, których celem jest pobudzenie uczestników do aktywnego udziału. Użycie tego rodzaju gier symulacyjnych wymaga środków, którymi nie zawsze dysponujmy, zwłaszcza przy ograniczonym czasie. Ćwiczenia na "przełamanie pierwszych lodów", jeśli nie są użyte zaledwie jako rozgrzewka, lecz jako rzeczywiste wprowadzenie tematów i problemów stanowiących przedmiot spotkania, pozwalają na interaktywne i inspirujące podejście do zagadnienia.

BY WILK BYŁ SYTY I KOZA CAŁA, CZYLI O GRZE JAKO NARZŁĘDZIU SYMULACJI PROCESŁĘÓW KOMUNICACJI I PODEJMOWANIA DECYZJI

RIZZI P
2005-01-01

Abstract

Inspiracją do napisania tego artykułu stały się trudności, jakie napotykamy w procesie zastosowania gier symulacyjnych o zdefiniowanej strukturze, zwłaszcza podczas sesji wstępnych, poświęconych negocjacjom, organizacji pracy grupowej lub innych spotkaniach, których celem jest pobudzenie uczestników do aktywnego udziału. Użycie tego rodzaju gier symulacyjnych wymaga środków, którymi nie zawsze dysponujmy, zwłaszcza przy ograniczonym czasie. Ćwiczenia na "przełamanie pierwszych lodów", jeśli nie są użyte zaledwie jako rozgrzewka, lecz jako rzeczywiste wprowadzenie tematów i problemów stanowiących przedmiot spotkania, pozwalają na interaktywne i inspirujące podejście do zagadnienia.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11697/161338
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact