Perspektywy zastoswania gier symulacyjnych w edukacji - teoria i praktyka