van der Waals interaction in iron-chalcogenide superconductors