Recensione a J. Veny i Clar, "Regiment de preservació de pestilència" de Jacme d'Agramont (s. XIV). Introducció, transcripció i estudi lingüístic, Tarragona, 1971