Osteoporosi postmenopausale ed ormoni tiroidei: nostra esperienza