Olografia elettroottica per la diagnostica di mosaici in situ