In vitro bilirubin induced photodamage of humane erythrocytes. Potential toxicity of the bilirubin photodegradation