Osservazioni ultrastrutturali di vene safene umane normali