Serous otitis media and adenoidectomy: our experience. Gruppo Europeo di lavoro in Otorinolaringoiatria Pediatrica